תקנון ואחריות

יש לקרוא את הוראות השימוש בקפידה ולתפעל את המוצר על פי הוראות אלו.

תקופת האחריות:

24 חודשים מתאריך הרכישה. (חובה להציג חשבונית קנייה כוללת תאריך, שם לקוח, דגם, חותמת חנות – באופן ברור וקריא).

·        האחריות תקפה רק לגבי המוצר עמו היא נרכשה ואינה ניתנת להעברה.

·        האחריות תקפה רק לגבי מוצרים שנרכשו בישראל ומיבוא ישיר וסדיר של חברת מ.ה.מיה – היבואנית הבלעדית והמורשית של מוצרי Mamas&Papas  לישראל.

באחריות הלקוח להצמיד למוצר שם, טלפון ופירוט ברור של התקלה.

·        האחריות אינה חלה בנסיבות הבאות:

·        מוצר שנקנה כשאינו חדש (יד שניה) ו/או נקנה בנקודת מכירה שאינה מורשית ע”י היבואן או מוכרת לו.

אין אחריות על חלקי הבד, הספוג והפלסטיק של העגלה.

האחריות אינה כוללת נזק בשלדת העגלה שנובע מירידה ועלייה במדרגות, ו/או

שימוש בלתי סביר, ו/או נזק כתוצאה מתאונה, כל זאת על פי דעתו של היצרן/יבואן.

·        אזהרה: אין לרדת או לעלות במדרגות עם העגלה, יש לקפלה תחילה.

עגלות לתיקון יובאו ע”י הלקוח לחנות בה רכש אותה. איסוף, תיקון והחזרת המוצר יתבצע ע”י נציג היבואן מהחנות ואליה בלבד בתוך ולא יאוחר מ 14 ימים.

·        נזק המוגדר כשבר.

·        נזק הנובע מהזנחה ו/או תאונה ו/או חוסר תחזוקה נאות.

·        נזק הנובע מבלאי טבעי.

·        נזק הנובע מחלודה על הגלגלים ו/או המרכב.

·        אחסון לא נכון של המוצר.

·        התקנה לא נכונה של המוצר או חלקים ממנו או חלקים נוספים המתחברים אליו – בצורה לא נכונה עלידי הלקוח ו/או צד שלישי.

·        נזק במהלך שינוע או במהלך טיסה.

·        שינוי ע”י צד שלישי במבנה בעגלה.

·        אכזבה או חוסר שביעות רצון של הלקוח מהמוצר בהקשר לעיצובו, משקלו, תפקודו וכיו”ב.

·        במידה ודגם מסוים,צבע,בד או כל אביזר אחר אזל מהמלאי ולא נמשך ייצורו, חברת מ.ה.מייה שומרת לעצמה את הזכות להחליף חלק או לתקן באמצעות חלק דומה בצבע או עיצוב אחר על פי שיקול דעת החברה.

במידה והמוצר אינו באחריות מסיבה כל שהיא ייצור קשר היבואן לביצוע התשלום ישירות מול הלקוח מראש באופן טלפוני.

במידה והלקוח מעוניין באיסוף והחזרה לביתו ובעגלה חילופית יידרש בתשלום מראש  בסך 350 ₪ (לא כולל עלות התיקון) ומותנה בהתאם למיקום הגיאוגרפי ולזמינות טכנאי.

צור קשר